CÚP PHA LÊ, KỶ NIỆM CHƯƠNG, PHA LÊ 3D - GIÁ CỰC RẺ - Có thiết kế theo yêu cầu