Giỏ Hoa Pha Lê Caesar

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên sản phẩm: Giỏ Hoa Pha Lê Caesar

Mã sản phẩm : 96014-77E56-230F

Kích thước:

Màu sắc:

Chất liệu: Pha Lê

Xuất xứ: Tiệp Khắc (CH Czech)

Giỏ Hoa Pha Lê Caesar - Hotline: 0916 09 48 09, 96014-77E56-230F

Sản phẩm cùng loại