Gạt tàn pha lê cao cấp

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên sản phẩm: Gạt tàn pha lê cao cấp

Mã sản phẩm : 70086-55050-180

Kích thước:

Màu sắc: Trắng

Chất liệu: Pha Lê

Xuất xứ: Tiệp Khắc

Gạt tàn pha lê, 70086-55050-180

Sản phẩm cùng loại