Gạt Tàn Pha Lê Caesar

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên sản phẩm: Gạt Tàn Pha Lê Caesar

Mã sản phẩm : 70C04-72C31-220K

Kích thước:

Màu sắc:

Chất liệu: Pha Lê

Xuất xứ: Tiệp Khắc (CH Czech)

Gạt Tàn Pha Lê Caesar - Hotline: 0916 09 48 09, 70C04-72C31-220K

Sản phẩm cùng loại