Đĩa quả thủy tinh Tiệp

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên sản phẩm: Đĩa quả thủy tinh Tiệp

Mã sản phẩm : 303-225-37M.(1)

Kích thước:

Màu sắc: Thủy tinh màu Tiệp

Chất liệu: Thủy tinh

Xuất xứ: Tiệp Khắc

Đĩa trưng hoa quả thủy tinh màu Tiệp cao cấp, 303-225-37M.(1)

Sản phẩm cùng loại