bô ly

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên sản phẩm: bô ly

Mã sản phẩm : PL-049

Kích thước: 150 ml

Màu sắc: Pha lê trong suốt

Chất liệu: Pha lê

Xuất xứ: CH Zech (Tiệp Khắc cũ)

Ly pha lê - ly pha le - Bộ ly pha le, PL-049

Sản phẩm cùng loại