bô ly

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên sản phẩm: bô ly

Mã sản phẩm : 12170-07017-170

Kích thước: 170 ml

Màu sắc: Pha lê trong suốt

Chất liệu: Pha lê

Xuất xứ: CH Zech (Tiệp Khắc cũ)

Ly pha lê - ly pha le - Bộ ly pha le, 12170-07017-170

Sản phẩm cùng loại