bô ly

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên sản phẩm: bô ly

Mã sản phẩm : 11J87-26077-120

Kích thước: 120 ml

Màu sắc: Pha lê trong suốt

Chất liệu: Pha lê

Xuất xứ: CH Zech (Tiệp Khắc cũ)

Ly pha lê - ly pha le - Bộ ly pha le, 11J87-26077-120

Sản phẩm cùng loại