Bình hoa pha lê nghệ thuật

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên sản phẩm: Bình hoa pha lê nghệ thuật

Mã sản phẩm : 8KE64-355HoaXanh

Kích thước:

Màu sắc: Pha lê vẽ nghệ thuật

Chất liệu: Pha Lê

Xuất xứ: Tiệp Khắc (CH Czech)

BÌNH HOA PHA LÊ VẼ NGHỆ THUẬT | Pha lê Tiệp Khắc , 8KE64-355HoaXanh

Sản phẩm cùng loại