Bình Đựng Rượu Caesar

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên sản phẩm: Bình Đựng Rượu Caesar

Mã sản phẩm : 40C23-76E01-070F

Kích thước:

Màu sắc:

Chất liệu: Pha Lê

Xuất xứ: Tiệp Khắc (CH Czech)

Bình Đựng Rượu Caesar - Hotline: 0916 09 48 09, 40C23-76E01-070F

Sản phẩm cùng loại