Âu thủy tinh mạ vàng

Âu thủy tinh đúc

Âu thố đựng mứt thủy tinh Tiệp Khắc mạ vàng