Đĩa quả thủy tinh

Đĩa thủy tinh đúc

Đĩa trưng hoa quả thủy tinh màu Tiệp cao cấp